Kombinace plastu a kovu pro všechny na trhu.

Nábytkové příslušenství, kluzáky, stavitelné kluzáky, pojezdy, nábytková kolečka, podpěrné segmenty, přesné soustružené díly, věšáky na zeď.

MATERIÁLY

VYBRANÉ DRUHY PLASTŮ

OBECNÉ INFORMACE

Uvedené druhy plastů slouží i pro výrobu našich nábytkových komponentů jako např. nábytkové kování a nábytkové příslušenství, resp. nábytkové kluzáky a to jak kluzáky s hřebem, kluzáky s filcem či stavitelné kluzáky, nábytková kolečka, pojezdová kolečka, kolečka ke kancelářským židlím atd.

Polyethylen (PE) je termoplast (termoplast je plastický, deformovatelný materiál, který si tyto vlastnosti uchovává i po zahřátí a opětovném ochlazení) Využití: Lze využít polymerace za nízkého tlaku (vznikne polymer s lineárním řetězcem, značka lPE – liten) nebo za vysokého tlaku (vznikne polymer s rozvětveným řetězcem, značka rPE – bralen). Při výrobě lze využít vstřikování a vytlačování. Je odolný vůči kyselinám i zásadám, použitelný do teploty kolem 80 stupňů Celsia. Vyrábí se z něj smrštitelné folie, roury, ozubená kola, ložiska, textilní vlákna, nejrůznější hračky, sáčky (mikroten) a elektrotechnická izolace. Rozlišují se dva druhy polyethylenu: LDPE (s nízkou hustotou) a HDPE (s vysokou hustotou). V poslední době se HDPE používá při výrobě kompozitního materálu na bázi dřeva - woodplastic, který se používá jako náhrada dřeva v mnoha oborech. Polyethylen je v současnosti nejpoužívanějším polymerem na světě. Jeho zásluhou předčila již v roce 1979 produkce plastů celosvětovou výrobu oceli. Jeho roční produkce je odhadována na více než 60 milionů tun. PE + je základní materiál pro výrobu např. těchto produktů: kluzák s filcem, kluzák s dvojitou základnou, kluzák s plastovou základnou, nábytkový kluzák a pro další nábytkové kování a nábytkové příslušenství.

Polypropylen (PP) patří mezi nejběžnější plasty, používá se v mnoha odvětvích průmyslu a v laboratorních vybaveních. Prodává se pod obchodním názvem Triplen, Tatren, Mosten atd. Vlastnosti: Polypropylen má podobné fyzikálně-chemické vlastnosti jako polyetylen. Křehne při nízkých teplotách, kolem 140-150 stupňů Celsia měkne, kolem 160-170 stupňů Celsia se taví. Je odolný vůči olejům, organickým rozpouštědlům a alkoholům, dobře rozpouští se v xylenech či tetrahydronaftalenu. Polypropylen vyniká velmi dobrou chemickou a mechanickou odolností. Použití: Polypropylen je často používán pro výrobu lan a provazů kvůli své nízké hustotě hmotnosti - lana jsou pak dostatečně lehká, takže můžou plavat na hladině. Polypropylen se také užívá jako alternativa k polyvinylchloridu (PVC) pro izolaci elektrických kabelů v málo větraných prostředích, především v tunelech. Polypropylen totiž při hoření neprodukuje tolik kouře a žádné toxické halogenuhlovodíky, které by mohly za vysokých teplot přispět ke vzniku různých kyselin. V roce 2001 dosáhla roční celosvětová produkce polypropylenu přes 30 milión tun.

Nylon je označení pro skupinu syntetických polymerů, termoplastů. Základní řetězec těchto polymerů je tvořen peptidickými vazbami, proto jsou také často označovány jako polyamidy. Nylon je první syntetický polymer a první syntetické vlákno, které bylo vyrobeno přímo z uhlí, vody a vzduchu, a které mělo komerční úspěch. Použití: Na textilní výrobky, koberce a podlahové krytiny , punčochové zboží, sportovní oděvy, padáky, sítě, výplet tenisových raket , rybářské šnůry, provazy, lana, kordy na pneumatiky a hnací řemeny, vrstvené pojivo na stavbu lodí, letadel a raket, náhrada azbestu u technických výrobků všeho druhu. Kompaktní polyamidy (značky: akulan, zytel, technyl aj.)ozubená kola, třecí ložiska, zdrhovadla, airbagy, péřové míčky a desítky jiných.

Polystyren (PS) vzniká jako produkt polymerace styrenu (Styren (fenyletylen, vinylbenzen) je významná aromatická průmyslová chemikálie, za běžných podmínek jde o bezbarvou až nažloutlou kapalinu pronikavě nasládlého zápachu) Vlastnosti :Polystyren je poměrně tvrdý, ale křehký plast, který dobře odolává kyselinám a zásadám. Při stárnutí křehne a vytvářejí se v něm trhliny. Neodolává organickým rozpouštědlům, zejména benzínu, aldehydům a ketonům. Je citlivý vůči UV záření a málo odolný vůči teplotě (jen asi do 70 stupňů Celsia) Uvolňuje se z něj nezreagovaný monomer styren, který je toxický a karcinogení. Použití standardního (krystalového polystyrenu): Ze standardního polystyrénu se vyrábějí např. čiré výrobky, které vzhledem připomínají plexisklo - příkladem mohou být různé obaly, zkumavky používané ve zdravotnictví a v laboratořích atd. Nevýhodou polystyrenu je jeho křehkost a malá tepelná odolnost (při teplotě kolem 70 °C se výrobky z polystyrenu deformují). Polystyren pohlcuje UV záření kratší než asi 320 nm.

Polyvinylchlorid (PVC) je druhou nejpoužívanější umělou hmotou na Zemi. Vyrábí se polymerací vinylchoridu (těkavý, jemně nasládlý plyn, bod varu = -13,9°C) a od většiny běžných plastů se liší obsahem chloru. Výroba od roku 1935. Základní surovinou pro výrobu PVC je chlor. Použití: Příčinou jeho mimořádného rozšíření jsou poměrně levné způsoby výroby vinylchloridu a významné vlastnosti jeho polymeru - snadná zpracovatelnost prakticky všemi základními postupy (válcování, vytlačováním, vstřikováním, vyfukováním, vakuovým tvarováním atd.), schopnost želatinace s různými změkčovadly, značná chemická odolnost, dobrá tepelná odolnost. Přibližně polovina z celosvětově vyráběného množství se používá ve stavebnictví. PVC tak dnes v masovém měřítku nahrazuje tradiční stavební materiály jako dřevo, beton či hlínu a textilní materiály. Má prakticky ideální stavební vlastnosti, výrazné obavy vzbuzují vlivy PVC na životní prostředí a lidské zdraví. Přísady do PVC: Samotný polymer se nezpracovává, pro využití se mísí s různými přísadami. Polyvinylchlorid se tak zpracovává buď bez změkčovadel, pouze se stabilizátory, mazivy a modifikátory na tvrdé výrobky (trubky, profily, desky, apod.), nebo se změkčovadly na výrobky polotuhé až elastické (folie, nádoby, hračky, ochranné rukavice atd.). Neměkčený, tvrdý polyvinylchlorid je znám pod zobecnělým obchodním označením novodur, měkčený pod názvem novoplast. Většina PVC výrobků bývá považována za neškodné při správném zacházení. Nicméně některé přísady a změkčovadla se mohou z PVC výrobků uvolňovat. Přísad, které se používají při zpracovávání PVC, jsou stovky . Zásadním problémem PVC jsou jeho požárně technické vlastnosti. Řadí se vlastně mezi nehořlavé polymery, ovšem i PVC může za definovaných podmínek hořet. Díky tepelnému rozkladu vzniká jako hlavní složka HCL (chlorovodík), který je již při koncentraci 0,008 mg/l zdraví nebezpečný. Při reakci s vodní parou ve vzduchu tvoří koncentrovanou kyselinu chlorovodíkovou, jež působí korozivně na kovové konstrukce a elektrické obvody.

Další materiály, které používáme k výrobě nábytkového kování a nábytkového příslušenství jako jsou např. nábytková kolečka, designová kolečka, kolečka ke kancelářským židlím je PA6 a další.

Volba materiálu pro výrobu nábytkového kování – nábytkového příslušenství jako jsou: nábytková kolečka, nábytkové kluzáky, podpěrné segmenty, dále šuplíkové výsuvy a kuličkové pojezdy atp. či výrobků na zakázku, obecně závisí na požadavku klientů. Pro optimální spolupráci nabízíme konzultaci s našimi techniky.

Zdroj: Wikipedie (informace jsou pouze orientační a bez záruky)

KENTING TRADE s.r.o. , IČ:28088204, DIČ:CZ28088204 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 16517

EDGERING | x4u | 2010